The Great Chinese New Year 2019

กุมภาพันธ์ 6, 2019 In talk of the town organizer

The Great Chinese New Year 2019

JOB: The Great Chinese New Year 2019
Place : Central Samui

? 新正如意 新年发财 (ซินเจิ้งหรูอี้ ซินเหนียนฟาไฉ)
คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาในปีใหม่นี้ มีแต่ความสุขมั่งคั่ง โชคดีร่ำรวยตลอดปี

————————————————–
?มาเพิ่มเพื่อนLine@ Team talk Organizer
เพื่อรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากเรา teamtalk
“จะจัดงาน อยากจัดงาน คิดการจัดงาน ให้เราจัดการ”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *